Bekeruitreikingen 2022

Twee wisselbekers geschonken door de Raad Van Het Dorp aan Putse driebandfederatie en KAPU Biljart Vereniging